Thứ sáu, 14 Tháng sáu, 2024
  • LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN NĂM 2024 2024-06-12 08:00:00 - 2024-06-14 17:00:00 Địa điểm : Hội trường - Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-TVKHTH ngày 07 tháng 9 năm 2023 về triển khai dự án Bánh xe Tri thức (SIF) năm 2024, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tập huấn và Kế hoạch số 73/KH-TVKHTH ngày 03 tháng 11 năm 2023 về Hoạt động Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố năm 2024
    LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN NĂM 2024
  • TRIỂN LÃM TRANH ĐẠT GIẢI HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXVII, NĂM HỌC 2023-2024 2024-06-10 00:00:00 - 2024-08-31 17:00:00 Địa điểm : Phòng Trưng bày và Triển lãm - Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM Triển lãm tranh đạt giải Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXVII, năm học 2023-2024 tại Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
    TRIỂN LÃM TRANH ĐẠT GIẢI HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXVII, NĂM HỌC 2023-2024