Cấp thẻ

Thủ tục cấp thẻ

Đối tượng:

Tất cả các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam.

Điều kiện làm thẻ:

Mang theo Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu (Xin lưu lý bạn đọc không cần mang theo ảnh, ảnh sẽ được chụp trực tiếp khi đến làm thẻ)