THƯ VIỆN QUẬN 6 - RA MẮT KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (BITI'S)

Từ những lời dạy của Bác đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân. Bác luôn căn dặn các doanh nhân phải đoàn kết: Đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ, công nhân và đồng bào địa phương; phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ và công nhân, nhất là công nhân nữ. Sáng ngày 2/11/2023 tại công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên (Biti's). Công ty Biti’s đã phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 6 và Liên đoàn Lao động Quận 6, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại công ty.

Với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; gắn liền với việc đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ; giúp nâng cao đời sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, CN, NLĐ. Học và làm theo gương Bác, CĐCS Công ty Biti’s đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CN, NLĐ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí tại công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên (Biti's).

Đầu tháng 10/2023, công ty đã xây dựng ý tưởng thiết kế không gian Văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp với phòng sinh hoạt công đoàn với các khu vực: Khu vực sách báo, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: với hơn 200 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm viết về Bác. Khu vực giới thiệu sách điện tử Hồ Chí Minh. Khu vực triển lãm mô hình xếp sách nghệ thuật không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Khu vực triển lãm những câu danh ngôn lời Bác dạy và hành trình cuộc đời sự nghiệp của Bác

Tất cả việc tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh của công ty luôn đảm bảo tính văn hóa, thẩm mỹ, trang trọng, tạo thuận lợi để người xem tiếp cận, quan sát và bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về tư tưởng, đạo đức, phong cách; về những điều giản dị từ nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Sau khi ra mắt, CĐCS Công ty Biti’s tiếp tục đưa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” vào trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề giới thiệu sâu rộng đến toàn thể các bộ công nhân viên công ty đặt biệt là những người công nhân lao động và tại phòng sinh hoạt công đoàn Công nhân công ty có thể quét mã QR code để tra cứu các tư liệu, sách, ấn phẩm và tài liệu về cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh... trên không gian mạng. Đặc biệt trên các mã QR code có một thư viện điện tử miễn phí có trên 13.000 bản sách phục vụ cho công nhân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Công nhân công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên (Biti's) đang test thử mà QR code tủ sách điện tử.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại CĐCS Công ty Biti’s sẽ là sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa của Bác thấm sâu vào cán bộ, công nhân, người lao động tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị