Notice: Undefined index: image in C:\inetpub\wwwroot\thuvien\catalog\controller\information\post.php on line 183 Kết quả Hội thi "Đại sứ Văn hóa đọc" lần thứ 2, năm 2020

Kết quả Hội thi "Đại sứ Văn hóa đọc" lần thứ 2, năm 2020

Ban tổ chức công bố kết quả Hội thi "Đại sứ Văn hóa đọc" cấp thành phố, lần thứ 2, năm 2020.

Thư mời sẽ được gửi đến các em học sinh đạt giải.

Xem danh sách kết quả tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị