TRIỂN LÃM "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI"

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn. Đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết. Cảm phục những cống hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại và tấm gương đạo đức cao đẹp, nhân dân và bạn bè trên thế giới đã ca ngợi Người với những lời tốt đẹp nhất

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM tổ chức một đợt triển lãm nhằm giới thiệu đến độc giả các tài liệu chủ đề "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI”. Triển lãm mong muốn góp một phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 15/11/2023 đến 30/11/2023
Địa điểm: Không gian triển lãm, trưng bày của Thư viện

Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham dự.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị