GIỚI THIỆU THƯ VIỆN QUẬN 6

Thông tin chung:

- Thư viện Quận 6 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hoá Quận 6.

- Địa chỉ: Số 170 Kinh Dương Vương P.13 Q.6, TP. Hồ Chí Minh.

- Website: http://quan6.thuvientphcm.gov.vn

+ Phụ trách thư viện: Trần Văn Hồng

+ Điện thoại: 0989.300.255

+ Email: thuvienquan6@gmail.com

Thời gian phục vụ:

Thư viện mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần:

+   Sáng : 08 giờ 00 – 12 giờ 00

+   Chiều: 14 giờ 00 – 17 giờ 00 (chiều thứ Bảy: nghỉ)

Chủ nhật và các ngày lễ: nghỉ

Vốn tài liệu của Thư viện:

- Tính đến tháng 12/2019, tài nguyên thông tin của thư viện gồm:

+ Sách: 10.410 nhan đề/ 20.520 bản

+ Tài liệu điện tử: 1.464

+ Tài liệu số: 680 bản

+ 34 đầu báo tạp chí.

Các sản phẩm của Thư viện:

+ Thư mục chuyên đề

+ Thư mục giới thiệu sách mới

+ Chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách”

+ Video clip giới thiệu sách hàng tháng

+ Câu chuyện nhỏ bài học lớn hàng tuần trên tuần tin quận 6

 

Các sản phẩm dịch vụ của Thư viện:

+ Cấp thẻ thư viện: thẻ thư viện quận và thẻ liên kết (miễn phí)

+ Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu: cung cấp tài liệu; thông tin về tài liệu; tra cứu, tìm tin, phổ biến và xử lý thông tin, tài liệu.

+ Hỗ trợ bạn đọc các tài liệu đọc tại chỗ theo hình thức photo tài liệu (bạn đọc chịu phí).

+ Dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngoài nhà trường: hướng dẫn sử dụng thư viện; tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng, người sử dụng; hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.

+ Dịch vụ văn hóa và giải trí

+ Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và một số dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của thư viện.

+ Tổ chức dịch vụ thư viện phù hợp, đáp ứng nhu cầu của đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ; bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, dễ dàng cho người sử dụng.

+ Cung cấp wifi miễn phí để tra cứu và tìm tin.

Các hoạt động của Thư viện:

- Giới thiệu sách mới hàng tuần, tháng, hàng quý tại bảng thông tin Thư viện, trang mạng xã hội Fanpage Thư viện quận 6, trang web Thư Viện.

- Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách theo chủ đề vào các ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức các hội thi nhằm khuyến khích và tạo thói quen đọc sách trong cộng đồng như Hội thi Đại sứ Văn hóa Đọc, Kiến thức Muôn màu, Quận 6 trong tôi,  Nét Vẽ Xanh, Gia đình đọc sách, Quyển sách tôi yêu.

- Tổ chức các hoạt động hè tại Thư viện.

- Tổ chức ngày hội đọc sách; giao lưu tác giả tác phẩm.

- Các hoạt động phục vụ lưu động tại các trường học trên địa bàn quận như tuyên truyền, giới thiệu sách; các trò chơi vận động, hoạt động STEM khoa học vui.

- Luân chuyển sách hỗ trợ tủ sách 14 phường và các phòng đọc sách khu phố văn hóa, khu dân cư, cà phê sách,…

-  Kết hợp tổ chức Ngày hội văn hóa đọc cho các em thiếu nhi về sinh hoạt tại các điểm sinh hoạt của khu phố. Ngoài ra, luân chuyển sách phục vụ khi các đơn vị có yêu cầu kết hợp tổ chức chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn tại cơ sở.

Chức năng của Thư viện: 

- Thư viện quận 6 có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức, khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở.

- Thư viện quận 6 giữ vai trò phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-  Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện đã được phê duyệt, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện trình y ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện huyện và các thư viện cấp xã trên toàn huyện với cơ quan chủ quản và thư viện tỉnh theo phân cấp.

-  Đối với thư viện có tư cách pháp nhân có nhiệm vụ quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của thư viện và được ký kết hợp đồng lao động, quản lý lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện theo sự phân công của cơ quan chủ quản.

Thông tin chung:

- Thư viện Quận 6 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Văn hoá Quận 6.

- Địa chỉ: Số 170 Kinh Dương Vương P.13 Q.6, TP. Hồ Chí Minh.

- Website: http://quan6.thuvientphcm.gov.vn

+ Phụ trách thư viện: Trần Văn Hồng

+ Điện thoại: 0989.300.255

+ Email: thuvienquan6@gmail.com

Thời gian phục vụ:

Thư viện mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần:

+   Sáng : 08 giờ 00 – 12 giờ 00

+   Chiều: 14 giờ 00 – 17 giờ 00 (chiều thứ Bảy: nghỉ)

Chủ nhật và các ngày lễ: nghỉ

Vốn tài liệu của Thư viện:

- Tính đến tháng 12/2019, tài nguyên thông tin của thư viện gồm:

+ Sách: 10.410 nhan đề/ 20.520 bản

+ Tài liệu điện tử: 1.464

+ Tài liệu số: 680 bản

+ 34 đầu báo tạp chí.

Các sản phẩm của Thư viện:

+ Thư mục chuyên đề

+ Thư mục giới thiệu sách mới

+ Chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách”

+ Video clip giới thiệu sách hàng tháng

+ Câu chuyện nhỏ bài học lớn hàng tuần trên tuần tin quận 6

 

Các sản phẩm dịch vụ của Thư viện:

+ Cấp thẻ thư viện: thẻ thư viện quận và thẻ liên kết (miễn phí)

+ Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu: cung cấp tài liệu; thông tin về tài liệu; tra cứu, tìm tin, phổ biến và xử lý thông tin, tài liệu.

+ Hỗ trợ bạn đọc các tài liệu đọc tại chỗ theo hình thức photo tài liệu (bạn đọc chịu phí).

+ Dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngoài nhà trường: hướng dẫn sử dụng thư viện; tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng, người sử dụng; hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.

+ Dịch vụ văn hóa và giải trí

+ Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và một số dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của thư viện.

+ Tổ chức dịch vụ thư viện phù hợp, đáp ứng nhu cầu của đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ; bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, dễ dàng cho người sử dụng.

+ Cung cấp wifi miễn phí để tra cứu và tìm tin.

Các hoạt động của Thư viện:

- Giới thiệu sách mới hàng tuần, tháng, hàng quý tại bảng thông tin Thư viện, trang mạng xã hội Fanpage Thư viện quận 6, trang web Thư Viện.

- Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách theo chủ đề vào các ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức các hội thi nhằm khuyến khích và tạo thói quen đọc sách trong cộng đồng như Hội thi Đại sứ Văn hóa Đọc, Kiến thức Muôn màu, Quận 6 trong tôi,  Nét Vẽ Xanh, Gia đình đọc sách, Quyển sách tôi yêu.

- Tổ chức các hoạt động hè tại Thư viện.

- Tổ chức ngày hội đọc sách; giao lưu tác giả tác phẩm.

- Các hoạt động phục vụ lưu động tại các trường học trên địa bàn quận như tuyên truyền, giới thiệu sách; các trò chơi vận động, hoạt động STEM khoa học vui.

- Luân chuyển sách hỗ trợ tủ sách 14 phường và các phòng đọc sách khu phố văn hóa, khu dân cư, cà phê sách,…

-  Kết hợp tổ chức Ngày hội văn hóa đọc cho các em thiếu nhi về sinh hoạt tại các điểm sinh hoạt của khu phố. Ngoài ra, luân chuyển sách phục vụ khi các đơn vị có yêu cầu kết hợp tổ chức chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn tại cơ sở.

Chức năng của Thư viện: 

- Thư viện quận 6 có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức, khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở.

- Thư viện quận 6